YILLIK ÇALIŞMA PLANI HAZIRLANMASI

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan tüm işlemlerin sağlıklı şekilde yürümesini sağlayabilmek için planlı ve programlı hareket etmek gerekmektedir.

Bu amaçla;

– Periyodik muayeneler
– Sağlık Taramaları
– Eğitimler
– Kurul Toplantıları
– Risk Analizi ve Acil Durum Eylem Planı hazırlanması
– Patlamadan korunma dökümanı hazırlanması
– Makina ve ekipmanların talimatlarının hazırlanması

Ve bunlar gibi birçok İSG faaliyetini doğru zamanda gerçekleştirebilmek adına Yıllık Çalışma Planı hazırlanması gerekmektedir.