Yıllık değerlendirme raporu, bir yıl içerisinde işyerinde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği’ne ilişkin çalışmalarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi anlamında önemlidir. Değerlendirme sonuçlarına istinaden yıl içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar, eksik kalınan hususlar gözden geçirilebilir, bu sayede yeni yılda gerçekleştirilecek çalışmalar daha sağlıklı, eksikleri kapamaya yönelik şekilde çalışma planı içerisine konularak tamamlanabilir.