İşbil İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş. farklı sektörlerde iş güvenliği uygulamaları konusunda edinilen tecrübeleri yenilikçi, akılcı, ilkeli ve sorumlu bir yaklaşımla analiz ederek işletmelerimizin ve kuruluşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki ihtiyaçları konusunda çözüm ortağı olmak için hizmet sunmaktadır.

İşbil İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş.; Zamanında, nitelikli profesyonel hizmeti ve mühendislik disiplini ile doğru risk öngörülerinde bulunarak proaktif bir yaklaşımla paydaşlarına hizmeti ilke edinmiştir.

İşbil İş Sağlığı ve Güvenliği A.Ş.; İşveren ve çalışanlarla kesintisiz iletişim sürdürerek koruyucu ve önleyici faaliyet merkezli yüksek standartlarda hizmet sağlayarak ve bu hizmeti sürekli geliştirme çabasıyla iş süreçlerinin her aşamasında hizmet sunduğu işletmelerin yanında durmayı ana sorumluluğu bilmektedir.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği konularında hizmet sağlayıcı olarak yer alan İşbil OSGB, teknolojik donanımı ve tecrübeli ekibiyle kuruluşlara güvenli maksimum fayda ve minimum maliyet odaklı çözümler üretmektedir.

Rakiplerimiz tarafından örnek alınan sistem ve uygulamalarıyla, sektörde öncü ve lider kuruluşu olmak, hizmetlerimizde ülke ekonomisine değer katmak.

“Önce İnsan” anlayışıyla tecrübe ve bilgilerimiz sayesinde katma değerli hizmetler ile kurumsal müşterilerimizin istikrarını ve rekabet gücünü destekleyen, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyen çağdaş iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin sürekliliğini sağlamak, geliştirmek ve müşterilerimizin hizmetine sunmaktır..

İletişim kanallarımızdan bize her türlü soru ve görüşleriniz için ulaşabilirsiniz.

Gönder

Rehberlik

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine…

Risk değerlendirmesi

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara…

Çalışma ortamı gözetimi

Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği…

Eğitim, bilgilendirme ve kayıt

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması…

İlgili birimlerle işbirliği

İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak…

İş sağlığı hizmetleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi…