6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 22 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Yükümlülüğü
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulları, yapacakları tekliflerde, bulunacakları tavsiyelerde ve verecekleri kararlarda işyerinin durumunu ve işverenin olanaklarını göz önünde bulundururlar.
  • Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.
  • Kurullar, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.
  • İş veren veya işveren vekilli, toplantı için gerekli yeri, araç ve gereçleri sağlamakla yükümlüdür.
  • İşverenler, iş sağlığı ve güvenliği kurullarında mevzuata uygun olarak verilen kararları uygulamakla yükümlüdür.
Bu kapsamda,

Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler doğrultusunda çalışan sayısı 50 ve üzeri olan işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmasına yardımcı olmak. ataması yapılan kurul üyelerinin eğitim ve sertifikalarını düzenelemek.İSG Kurulu oluşturulan işyerlerinde aylık İSG toplantılarının gündemini yazılı olarak belirlemek. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantılarında kurul sek

tereteri olarak görev yapmak. Kurul üyelerine işyerinin sağlık ve güvenlik durumu ile ilgili bilgi vermek ve önerilerde bulunmak.

Kurulda tespit edilen eksikliklerin iderilmesi ve alıncak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerinin yapılmasını işverene öneride bulunarak karar defterine veya rapora yazarak tüm kurul üyeleri tarafından imzaya açılıp işveren veya işveren vekilinde yazılı olarak sunmak.

İSG Kurulu oluşturulmayan işyerlerinde İSG Uzmanı olarak tespitlerini tutanak halinde işyeri amirine sınmak.