İşveren İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden çalışma ortamında bulunan Kaldırma Araçları Ve Basınçlı Kapların Periyodik Kontrollerini yaptırmakla yükümlüdür. Yetkili Makina mühendislerimiz tarafından yapılan ve her yıl tekrarlanması gereken kontroller işyeri ortamında bulunması muhtemel risklerin bertarafında önemli bir etkendir.