Acil durum müdahale planları yapılması, acil durum müdahale ekipleri oluşturulmasında yönlendirici oluyor ve tatbikatların yaptırılarak, Acil durum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz

• İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, “Acil Durum Eylem Planı”nı mevzuat doğrultusunda revize ediyor veya yeniden hazırlıyoruz.
• İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerini bölüm bazlı olarak mesleki riskler çerçevesinde belirliyoruz. Makine ve tezgahlara yönelik “İş Güvenliği Talimatları” hazırlıyoruz.
• Mesleki risklerin ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgeleri noktasal bazlı belirliyoruz. Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak, raporluyoruz.
• İş sağlığı ve güvenliği panolarını hazırlayarak sürekli güncelliyoruz.