Patlamadan Korunma Dökümanı

30.04.2013 Tarih ve 28633 Sayılı Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik Gereği patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan iş yerlerinde “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlanması zorunludur.Çalışanların patlayıcı ortamların risklerinden korunması, patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve bu yönetmelik gereğince iş yerlerinde alınması gereken önlemleri içermektedir.

Patlama riskinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemlerin belirlenmesi ve raporlanması.

Patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi göz önünde bulundurularak sınıflandırılan tehlikeli yerlerin, ( Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22) Sınıflandırılması.

Tehlikeli yerlerde çalışanların sağlık ve güvenliklerinin patlayıcı ortam risklerinden korunması için asgari gerekler, alınacak önlemlerin tespiti.

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak ekipmanlara ilişkin kurallar vb. hususlarlar hakkında ilgili talimatların oluşturulması.