Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi     (İSG EĞİTİMİ)
6331 Sayılı İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile hayatımıza giren bir diğer hizmet ise iş güvenliği eğitimidir. Bu eğitimi Reform OSGB bünyesinde çalışan iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve diğer sağlık personelleri faaliyet gösterdiğiniz sektöre uyarlayarak en etkin şekilde vereceklerdir.
Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi Reform Ortak Sağlık Güvenlik Birimi tarafından
Mevzuatta belirtilen aşağıdaki 3 başlık altında toplanan konularda verilmektedir.

1. Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
İşyeri temizliği ve düzeni
İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri
Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
İlkyardım

3.Teknik Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
Elle kaldırma ve taşıma
Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
Ekranlı araçlarla çalışma
Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması
Güvenlik ve sağlık işaretleri
Kişisel koruyucu donanım kullanımı
İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
Tahliye ve kurtarma