Kimyasal Envanter Bildirimi

Kimyasal envanter bildirimi, Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya karışım içinde ithal edilen 1-1000 ton ve 1000 ton üstü tonajlı tehlikeli maddeleri için yapılır ve kimyasal envanter bildirimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine bildirilmesi zorunludur.
Bu kayıtları yapmayan firmalar için Çevre Kanununda belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.kimyasal envanter bildirimi

Kimyasal Envanter Bildirimi Hakkında Yönetmelik

Kimyasal envanter bildirimi ve kimyasal envanter kontrolü hakkında yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye’de üretilen yada kendi halinde karışım içinde olan ithal edilen maddeler hakkında veri toplanması ve kontrolünün sağlanması için yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, kimyasalların insan sağlığı ve çevre üzerine sebep olabileceği riskleri azaltmaktır.
Kimyasal envanter bildirim ve kontrolü yönetmeliği kapsamında firmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının online sistemine Türkiye’de üretilen ya da kendi halinde veya karışım içinde ithal edilen 1-1000 ton ve 1000 ton üstü tonaj aralıklarındaki tehlikeli maddelerin bildirimi ni yapmakla ve yönetmelikte belirtilen dönem ve koşullarda bildirimlerini güncellemekle yükümlüdürler.
Bu yönetmelik kapsamında, ülkemizde tüzel kişiliği bulunmayan firmalar adına hukuki vekil sıfatıyla bakanlığa veri bildirim işlemini yapmaktayız. Türkiye’de tüzel kişiliği bulunan firmalar içinse, talepleri halinde madde bildirim prosedürünü onların adına gerçekleştirmekteyiz. Her yıl bir önceki yıla ait yeni ithal edilen veya üretilen maddeler bildirilecek ve tüm ithal edilen veya üretilen madde bildirimleri her üç yılda bir yenilenmesi gerekmektedir.